บริการให้คำปรึกษาด้านไอที – IT consulting service for Thai SME

สำหรับธุรกิจขนาดย่อมที่กำลังวางแผนหรือมีโครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการของท่าน ทาง vm360degree.com มีที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาด้าน IT เช่น

  • การคิดโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • การช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริหาร เพื่อการจัดการงานด้าน IT
  • การออกแบบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
  • การออกแบบการติดตั้งระบบ Network
  • การให้คำแนะนำด้านการจัดหาบุคคลากรด้าน IT
  • การวางแผนการดุแลระบบ
  • เทคโนโลยีที่นำมาใช้ Virtualization Hyper-V, Windows Server, ระบบฐานข้อมูล, Web Server, Printer Server, File Server, Authentication, Authorization, Networking, Security, Mail, DNS, Proxy, Firewall, System Monitoring, Configuration Management
  • การรับทำ outsource การบริหารระบบ IT
  • DevOp
  • Container

ท่านสามารถ ติดต่อมาที่ e-mail: chaba_ok@yahoo.com หรือ Message ใน Facebook vm360degree

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s