ทำ Virtualization ด้วย Microsoft Hyper-V ลงทุนอะไรบ้าง

วิธีคิด Budget ง่ายๆ ของการติดตั้ง Hyper-V server สำหรับกิจการ SME เรามีคิดแบบรวดเร็ว พร้อมหรือยัง เริ่ม….

0. ของฟรีไม่มีในโลก ที่เราได้ยิน Hyper-V live migration หรือ VMware V-Motion โอ้พระเจ้า เครื่องของท่านมี High Availability อันนี้ต้องซื้อ ระบบ Management ของเค้า ไม่ฟรี  ดังนั้น ข้อ 0 นี้ขอให้ทำความเข้าใจกันก่อนว่า Virtualization ที่ดีนั้น ต้องการระบบบริหารจัดการหรือ System Management Tool ที่ดี มันมีค่าใช้จ่าย ในตอนที่ 2 จะมาบอกว่า Feature แบบไหนฟรี แบบไหนต้องมีค่าใช้จ่าย

1. Hypervisor

“Microsoft Hyper-V หรือ hypervisor คือ software ที่ทำให้เกิด virtualization ได้ Microsoft ไม่คิดเงิน Hyper-V ฟรี ส ำหรับ VMware version free อาจมีให้ทดลองใช้ แต่ถ้าสมบูรณ์ก็ไม่ฟรี  VMware มีค่าใช้จ่าย” 

ผู้ที่จะใช้ Hyper-V ต้องซื้อ Windows License ก่อนจึงจะเปิดใช้ Hyper-V ได้ เลือกทำ Hyper-V อย่างเดียวนั้นทำไม่ได้ ดังนั้น ฟรีสำหรับคนที่ซื้อ  Windows License  เท่านั้น

2. Windows OS License

Windows ต้องซื้อ จะใช้ไปลง vm บน Hyper-V หรือ VMware ก็คิดเหมือนกัน ใน Windows Server 2008 R2   แบ่งวิธีคิดเงินไปตาม Edition มี 3 แบบ

2.1 Standard Edition  อันนี้ลง Windows ได้ 2 ครั้ง ลงได้ 1 Physical + 1 VM ครั้งแรกลงบน Physical hardware เพื่อทำหน้าที่เป็น Hyper-V server  มีชื่อเรียกในฝั่ง Microsoft ว่า  Root Partition (ไ่ม่่ควรลง Program อื่นๆ ลงไว้บนนี้) ครั้งที่ 2 ลงใน vm มีข้อจำกัด ใช้ RAM ได้เพียง 32 GB และ 4 processor

2.2 Enterprise Edition ลงได้1 Physical + 4 VM ใช้ได้ 8 CPU RAM 2 TB (ถ้าจะทำ live migration ต้องเป็น Enterprise  ขึ้นไป)

2.3 Datacenter Edition ลงได้ 1 Physical + ไม่จำกัดจำนวน VM ใช้ได้ 64 CPU RAM 2 TB

3. Server

เป็น Server ที่มี CPU Intel หรือ AMD ก็ได้ แต่ต้องดูว่า support virtualization หรือไม่    เตรียม RAM ให้ Hyper-V สัก 2 GB  ที่ vm ต้องการเท่าไรบวกๆ เข้าไป ถ้าเครื่องมี slot RAM น้อย ก็พยายามซื้อ RAM ที่มีความจุสูงๆ เช่น 4,8,16 GB

4. Disk

จะเป็น Internal Disk, FC Array, iSCSI, USB 3.0 (2 ได้แต่ช้า) ก็ได้   ขอความจุเยอะๆ ไว้ก่อน VM ที่ลง Windows 1 ตัว ก็เตรียมไว้อย่างน้อย 40 -80 GB อันนี้เป็นไปตามคำแนะนำของ Microsoft ถ้าเป็นเครื่องทดสอบหรือไม่สนใจ  Performance จะมีน้อยกว่านี้ก็ได้ ใช้จริงๆ ไม่เยอะหรอก

5. Network

ขอให้มีอย่างน้อยเป็น switch 1 GB

6. Backup

ใช้ Windows Server Backup ที่มากับ Windows เพื่อ Backup ลง USB Disk ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สรุป ค่าใช้จ่าย ก็ 1+2+3+4+5  จะเป็นเงินที่ต้องลงทุนกับ Hyper-V ครับ

Advertisement