Pareto Principle: เคยได้ยินกฏ 80/20 ไหม?

Pareto principle หรือกฏ 80/20 มีความหมายว่า เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น 80% มีผลมาจากสิ่งที่กระทำลงไปเพียง 20% ฟังแล้วงงไปใหญ่ ขอยกเป็นตัวอย่าง เช่นการขายสินค้า เทียบว่า 80% ของยอดขาย เกิดจากคำสั่งซื้อของลูกค้าเพียง 20% เป็นต้น แสดงถ้าเราพบลูกค้า 20% ที่ว่านั้นแล้ว ดูแลเขาให้ดี เท่ากับรักษายอดขายไว้ได้ถึง 80%  

ขอประยุกต์เรื่องนี้กับลำดับความสำคัญของงาน (Priority) คือ เมื่อเรามีงานต่างๆ มากมาย เราต้องหา 20% นี้ให้ได้ ซึ่งมันคืองานที่เจ้านายหรือลูกค้าคนสำคัญรออยู่ รีบทำมันให้เสร็จ เพราะเมื่อสำเร็จมันคือ 80% ของเรา

หากสนในเรื่องของ Pareto ลองหาจาก Search Engine พิมพ์คำว่า Pareto Principle

 

Advertisement