คำนวณ License Windows Server 2012

วิธีคิดจำนวนของ Windows Server 2012 ข้อสำคัญที่ควรรู้และเกี่ยวข้องกับ VM ด้วยดังนี้

 • Windows Server 2012 มี 2 Edition คือ Standard และ Datacenter
 • การเลือก Edition ให้พิจารณาการใช้งานจาก Virtualization เป็นหลัก
 • มี 1 License: ใช้ได้กับ 2 Processor 
 • ถ้าเดิมเครื่อง มี 2 CPU แล้วจะเพิ่มเป็น 4 CPU -> ก็ให้ซื้อ License ตาม Edition เพิ่มไปทีละ 2 CPU
 • License คิด per server ไม่สามารถนำมาคิดข้ามเครื่องได้ เช่น มี 2 เครื่องๆ ละ 1 CPU รวมเป็น 2 CPU แต่มันอยู่คนละเครื่อง ก็ต้องซื้อ 2 License
 • Standard Edition ใช้งานได้ 2 VM
 • ถ้าซื้อ Standard มาใช้ทำ VM ได้ 2 ตัวถ้าจะเพิ่มเป็น 4 VM ก็ให้ซื้อ Standard เพิ่มอีก, แล้วทำแบบนี้ได้เรื่อยๆ
 • Datacenter Edition ใช้งานได้ Unlimit VM
 • Feature ของ Standard ท่ากับ Datacenter  (ย้ำ feature เท่ากันนนนนน)
 • เมื่อยุบ Enterprise Edition ที่เคยมีใน 2008 ทำให้ Feature ต่อไปนี้ใน 2012 มาอยู่ใน Standard
  – Windows Server Failover Clustering
  – BranchCache Hosted Cache Server
  – Active Directory Federated Services
  – Additional Active Directory Certificate Services capabilities
  – Distributed File Services (support for more than 1 DFS root)
  – DFS-R Cross-File Replication
 • ในเครื่องเดียวมีทั้ง Standard และ Datacenter ไม่ได้ (quote จาก Microsoft มา, ไม่รู้ว่าจริงๆ มีใครทำแบบนี้ แล้วจะทำไปทำไม?)
 • สิทธิในการ Downgrade ที่น่าจะใช้บ่อย
License ที่ซื้อมา Downgrade เป็น
Datacenter 2012 Datacenter 2008
Standard 2012 Enterprise 2008 R2
Standard 2012 Stanard 2008

สรุป

ก็ขอให้ทำความเข้าใจกันให้ดี จะได้ไม่เสียเงินเยอะจากการซื้อผิด Edition โดยไม่จำเป็น และขอส่งเสริมให้ใช้ License ที่ถูกกฏหมายสำหรับงานใน Production

Reference
1. Windows Server 2012 Licensing-Pricing PDF

2.License Microsoft Product for use in Virtual Environment

Advertisement