vmware Technology Day 2012 Bangkok

VMWare จัดงาน VMware’s Technology Day 2012 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ที่ Grand Hyatt Erawan เพื่อให้ความรู้เรื่อง Datacentre Virtualization ท่านใดสนใจศึกษารายละเอียดทได้ ที่นี่

สำหรับปีที่แล้วมีสรุปไว้ใน vm360degree ที่นี่

Advertisement

สำรวจ x86 Server Virtualization Capability Limitation

ผมศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ Virtualization ด้านที่เป็น commercial (ไม่รวม opensource เช่น KVM) เห็นการกำหนดค่าต่างๆ ไว้มากมาย จึงสงสัยว่าคนไทยด้วยกัน มีใครพบปัญหาข้อจำกัดด้านเทคนิคบ้างไหมครับ เช่น  maximum v-cpu ไว้ที่ 32 (Hyper-V 3 vs. vSphere 5.0) เป็นต้น

ส่วนตัวยังไม่พบปัญหาด้านข้อจำกัดแบบจริงจัง มันก็มีบางเรื่องที่เคยคิด เช่น ทำไม vm ไม่ยอมให้ใช้ USB แต่ก็ตอบตัวเองได้ว่า ถ้าใช้ได้มันก็ไม่เป็น mobility แล้วก็ขัดแย้งกับความสามารถในตัว hypervisor จึงไม่เปิดให้ใช้ USB เป็นต้น จึงอยากทราบว่าท่านใดมีประสบการณ์ในเรื่องข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคบ้าง

อยากให้ช่วยแสดงความคิดเห็นใน Comment ด้านล่างครับ

Reference

1. http://www.vkernel.com/reader/items/hyper-v-3-0-closing-the-gap-with-vsphere

vmware Technology Day 2011 Bangkok

วันที่ 9 มิย 2554 ได้เข้าร่วมงาน vmware technology day 2011 ถึงจะมีใจให้ Hyper-V แต่ก็ได้ร่วมงานของ vmware อยู่หลายครั้ง สิ่งที่ต้องชมเชยคือการแสดงถึงความพยายามของ vmware ประเทศไทย ที่ช่วยให้คนรู้จักและให้ความสนใจ virtualization ในงานครั้งนี้เป็นอาการอยากฟังโดยไม่ได้ดู agenda ก่อนว่าจะเจออะไรบ้าง ไปถึงจึงรู้ว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้สำหรับ vmware มือใหม่  งานจัดที่ Conrad ในงานประกาศว่ามี attendee 550 คน ก็นับว่า virtual ได้รับความสนใจมากโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือสัก 90% และมีอายุไม่เกิน 30 ปี สัก 60% ได้ จากข้อมูลของ vmware เผยว่ามีลูกค้าประมาณ 600 ราย ก็นับว่าไม่มากไม่น้อย เพราะส่วนตัวยังคงค้นหาว่า virtualization เหมาะกับใคร  สำหรับที่บอกว่าเป็นสาระคงเป็นหัวข้อของงานที่ต้องการแนะนำ vmware ผ่านการโชว์ในรูปแบบอบรม มี David Day – Senior Manager จาก Technical Delivery ของ vmware มาพูดได้รวบรัดและพยายามให้เข้าใจได้ง่ายๆ ผมจะเสนอเพียงหัวข้อเพื่อให้เก็บไปคิดว่า ถ้าอยากเก่งเรื่อง virtual เราควรทำความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง เริ่มกันเลยครับ

 • มีการยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งของการบินไทย ที่ประกาศว่า Cloud คือ  Business Transformation  หมายถึงว่า การทำระบบ Cloud ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงด้าน IT แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ครอบคลุมไปทุกส่วน

 • Virtual Infrastructure Overview

 • Virtual คืออะไร

 • VM มีแบบ bare-metal กับ emulator

 • VM Kernel คือ hypervisor

 • อธิบายความสามารถในการใช้ resource ของ vmware  มีเรื่อง RAM ที่ถูกคุณ David ถามให้ไปอ่านเองว่า ทำให้ vm  จึงเป็น RAM ได้สูงสุดที่ 255 GB  (เฉลยตรงนี้ว่า เมื่อกำหนดขนาดของ RAM ไป vmware ก็ต้องเตรียม disk ไว้ในจำนวนที่เท่ากันสำหรับทำ swap file แต่ใน  file sytem VMFS กำหนด block size สูงสุดได้ที่ 1 MB จึงทำให้ file size  ใหญ่สุดได้เพียง  256 GB แต่่ VM ต้องเก็บ vm state ลงใน swap file ด้วยประมาณ 400 MB จึงเหลือที่ swap file 255.600 GB เมื่อปัดลงจึงเหลือ 255 GB เศษที่เหลือเป็น safety factor)

 • What’s VM?  สำหรับ user มันคือ software ที่ตัวเป็น hardware  สำหรับ hypervisor มันคือ ไฟล์ 4 ประเภทคือ Config (vmx), VM disk, NVRAM และสุดท้ายคือ Log

 • การใช้ประโยชน์จาก VM Template ได้มีการกล่าวถึงการทำเครื่องต้นแบบดีๆ สักตัวแล้วเรียกมันว่า Golden Image การทำเป็น template เกิดได้จากทั้งการ clone และ การ convert  เครื่องธรรมดาไปเป็น template

แนะนำให้รู้จัก VM Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ monitor heartbeat ของ virtual machine

 • หัวข้อที่เกี่ยวกับ Storage

 • Datastore

 • Raw Device Mechanism

 • Thin provisioning

 • อธิบายความหมายของ datacenter ใน vCenter

 • หัวข้อเรื่อง CPU

 • load balance schedule และรายละเอียดการ configมากมาย ตรงนี้ David ได้

 • dynamic vs co-scheduling

 • limit CPU on virtual machine

 • Reserve

 • Share

 • CPU affinity มีการ demo โดยการเปิด console  ของ 2 vm  ที่กำลังคำนวณตัวเลขแล้วบอกเวลาที่ใช้ในการประมวลผลเทียบกันเมื่อปรับ CPU จะเห็นผลเลยว่า ควบคุมการใช้งาน cpu ได้ ใครได้มากกว่าก็ทำงานได้เร็วขึ้น)

 • หัวข้อที่เกี่ยวกับ Memory

 • vm kernel swap file

 • Availably, reserve , by default no reserve

 • Share page

 • Balloon การสั่งให้ guest purge RAM ลง disk และหากยังมี RAM ไม่พออีกก็จะทำ swap file ในระดับ vm kernel

 • เรื่องของ promise กับ available

 • ขั่นรายการก่อนพักกลางวันด้วย Trend Micro

 • 5 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับ Security บน vmware

 1. Inter vm attack/blind spot เป็นเรื่องของการสื่อสารผ่าน v-switch ที่อยู่ในเครื่อง host server ตัวเดียวกันทำให้การควบคุมด้วยnetwork appliance เข้าไม่ถึง

 2. Instant on gap ปัญหาของเครื่องไม่ได้ลง patch/hotfix ​เนื่องจากขณะที่มีการ deploy แล้ว vm นั้นไม่ได้ power-on

 3. Resource contention ปัญนี้ได้แก่การที่เครื่อง vm ถูก scan virus .เวลาเดียวกันตาม schedule

 4. Complexity of Management ปัญหาการจัดการ vm ที่ต้องการระบบ manage vm ที่ดี

 5. Mix trust level vm เป็นเรื่องของ Host ที่มี vm หลายๆ ตัว แล้วแต่ละตัวมีระดับความปลอดภัยไม่เท่ากัน

 • Trend ก็เริ่มขายสินค้า โดยแสดงสรรพคุณดังนี้

 1. Inline virtual appliance

 2. Agent base security ใน vm

 3. Coordinate approach

 4. Integrate with vCenter

 • แนะนำสินค้าชื่อ Deep Security Solution

 • กล่าวถึง website ชื่อ http://www.eicar.org/ ที่เป็นแหล่งทดสอบ anti-virus

 • vm safe

 • vShield Endpoint

 • virtual patching

 • หัวข้อ vMotion

 • เครื่องที่จะทำ vMotion นั้น ​เครื่อง source ต้อง compatible กัน เช่น Intel กับ Intel หรือ AMD กับ AMD เป็นต้น

 • หากมีการใช้งาน function ใดๆ บนเครื่องต้นทาง function เครื่องที่จะย้ายไปก็ต้องมี function นั้นด้วย

 • การดูแล storage หรืออาการ เหมือน

 • หัวข้อ Storage

 • มีข้อมูลว่า 20% ของ case จากลูกค้า ที่เปิดกับ support เป็นเรื่องเกี่ยวกับ storage

 • หัวข้อแนะนำ storage ของ EMC

 • เรื่องปวดหัวของคนดูแล Storage

 1. Management

 2. Thin Provisioning

 3. Path management – power path

 4. Tier Management

 5. Backup (vStorage API for data protection และ EMC Avamar)

 • หัวข้อ Distributing VM workload (DRS)

 • DRS ทำงานบน Cluster

 • มันจะ look at workload across cluster

 • มันจะจัด rating ของ resource ระดับ 1-5 ดาว

 • มีความสามารถในการ manage power เช่น ถ้าแต่ละ host มี vm ใช้งานน้อยก็จับย้ายไปอยู่ที่ host เดียวกันจะได้ประหยัดไฟฟ้า

 • มีการใช้ IPM-I

 • Affinity case ของ HA/Redundant – ห้ามนำเครื่องที่ backup/redundant กันเองมาอยู่บน host ตัวเดียวกัน เพราะถ้ามีปัญหามันไปทั้งคู่

 • Maintenance mode

 • หัวข้อการ monitor

 • performance monitor

 • ready value

 • alert

 • trigger

 • หัวข้อ High Availability

 • เราสามารถติดตั้ง Virtual Center ลงใน virtual ได้ หากมันใช้ไม่ได้ก็ไม่กระทบกับส่วนอื่น และมันก็ไม่ได้เป็น single point of failure

 • เราสามารถกำหนดให้ระบบคอยดูให้เราว่าเครื่องvm ต้องใช้งานได้อยู่ และเมื่อมันใช้งานไม่ได้ ก็กำหนดให้มันไป start บนเครื่อง host อื่นได้

 • Host isolation มีการพูดถึงระบบใช้วิธี ping gateway ถ้ามัน ping ไม่ได้ มันจะ shutdown ตัวเอง

 • หัวข้อ Fault Tolerant

 • vLockstep technology

 • Tick disk

 • Eager thick disk

 • เครื่อง vm ที่ใช้ FT ใช้ cpu ได้เพียง 1 v-cpu เท่านั้น 🙂

 • หาดู demo ได้จาก youtube

 • อื่นๆ

 • Lab Manager

 • vCloud director

สุดท้ายขอขอบคุณ vmware ที่ชอบจัดงาน แม้ว่าการจัดในเมืองไทยไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆ แต่ก็ยังเป็นการสร้าง awareness แก่หน่วยงานต่างๆครับ