ขอขอบคุณที่แวะเข้ามาใน VM360Degree!

ผมได้ศึกษามาทางด้าน Computer และมีประสบการทำงานด้านการดูแลระบบ (System Administrator) มานานกว่า 10 ปี ในช่วงปี 2009 คำว่า Virtualization ได้ถูกพูดถึงอย่างมาก และคำต่อมาคือ Cloud Computing ซึ่งอาจเกิดจากความลงตัวของเทคโนโลยีในเรื่อง Internet, Network, Server Hardware, Software ที่ใช้ทำ Virtualization มีมากขึ้น

การทำ BLOG มีเป้าหมายเป็นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเรื่อง System Administrator โดยเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับ Virtualization ครับ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s