Azure และ AWS

การเลือกระหว่าง Azure กับ AWS คงไม่ง่ายถ้าจะบอกใคร ดี เด่น ดัง เพราะฉะนั้น System มืออาชีพ ควรทำความเข้าใจทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงนี้รีบ Update ความรู้เรื่อง Cloud ประเดิมด้วยการเทียบ Product กัน ซึ่งต่อไป vm360degree.com จะเป็น blog ที่เน้น cloud ระหว่างนี้หาชั่วโมงฟรีก่อน การได้ชั่วโมง cloud ฟรีๆ นานๆ สำหรับ bloger เองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ

อันแรก เป็นตัว map product ของ 2 cloud
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/aws-professional/services
อันต่อมา เป็นตัวแปลง AWS เป็น Azure
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/aws-professional/index

Advertisement