บริการรับให้คำบริการตรวจสอบ Solution ตรวจสอบ Software License และ Cloud Solution

ผมได้พบว่า เวลาที่เราซื้อเครื่อง Server/PC สำหรับใช้งานธุรกิจ การคำนวณค่าใช้งานโครงการค่อนข้างซับซ้อน เค้าคิดกันหลายแบบ เช่นจำนวนคนใช้งาน หรือ CPU เป็นต้น software บางอย่างก็เกินความจำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยที่ท่านไปทราบ เพราะเวลาคุยกับคนขาย บางทีเข้าใจยาก รายละเอียดงานก็ไม่ชัดเจน ทำให้บางท่านมีประสบการณ์ว่าเสนอขายอย่างหนึ่ง แต่พอได้รับของกลับเป็นอย่างอื่น

อีกเรื่องก็เป็นการใช้งาน Cloud หากท่านต้องการคนช่วยวิเคราะห์ความจำเป็น ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ก็ยินดีให้บริการ ด้วยเช่นกัน

ขอเปิดช่องทางธุรกิจของผม รับให้คำปรึกษาการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ และ software เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในธุรกิจของท่าน ราคาประหยัด ติดต่อทาง e-mail chaba_ok@yahoo.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s