System Center 2012 R2 e-book

มีหนังสือเป็น e-book จาก Mircrosot มาฝาก หลายเล่มด้านล่างครับ

 

here
Released Sept 2013
System Center Configuration Manager Field Experience Released Oct 2013
Released Nov 2013
System Center Cloud Management with App Controller Released Nov 2013
Advertisement

Agnostic ใน IT มีความหมายว่าอะไร (ครับ)

พอดีว่าช่วงนี้ได้ยินคำว่า Agnostic บ่อย เลยหาคำแปลแบบ IT มาฝากกัน มันมาจากคำว่า Gnostic ในภาษากรีกแปลว่า ความรู้ (knowledge) แล้วใช้ A นำหน้า โดย A มีความหมายว่า ปราศจาก หรือ ไม่ รวมกันก็คือ ไม่มีความรู้ ผมปรับนิดเรียกว่า ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น เพื่อให้เข้าใจแบบไทยง่ายขึ้น 

ดังนั้น Agnostic เมื่อนำมาใช้ใน IT จึงเป็นอะไรสักอย่างที่ทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้  ตัวอย่างคำว่า hardware agnostic ในกรณีของการสร้าง virtual machine (VM) บน Hyper-V นั้น เครื่อง VM มันไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่า เครื่อง host มี hardware เป็นอย่างไร

อีกตัวอย่างคือ platform agnoatic ถ้ามีไฟล์สักอันหนึ่งเปิดที่ Windows, Mac หรือ Tablet ฟังดูเทพไหม มันคือ Acrobat reader ไง ที่เรามี .pdf ไปเปิดที่ไหนก็ได้ โดยมันไม่สนใจว่า hardware, OS อะไร มี reader อย่างเดียวจบ จบไหม? Smile

สรุปสั้นๆ เจอคำนี้ ไปผูกกับคำว่าอะไรก็ตาม นึกไว้ได้เลยว่า อ๊อ มันทำงานได้โดยไม่ต้องรู้เรื่องนั้นๆ ครับ