Windows Server 2012–Hyper-V Best Practices Analyzer (BPA)

เมื่อติดตั้ง Hyper-V บน Windows Server 2012 มีความสามารถอันหนึ่งที่ Microsoft ช่วยวิเคราะห์ให้เราว่า การกำหนด parameter ต่างๆ นั้น เหมาะสมหรือไม่ วิธีนั้นง่ายมาก ทำตามนี้

1. Logon เข้า Windows Server 2012 ที่ติดตั้งแบบ GUI

2. เปิดหน้าจอ Server Manager กด Menu Manage เลือก Add Servers

3. ใส่ ชื่อ Server Hyper-V Host ที่ต้องการวิเคราะห์ลงไป

4. จากด้านซ้ายของหน้า Server Manager เลือก All Server

5. เลื่อน mouse ไปด้านขวา เลื่อนลงไปหา Best Practices Analyzer กดคำว่า Task แล้วกด Start BPA Scan ตามรูป

จากภาพอาจเห็นไม่ชัด ขออธิบายอันหนึ่ง ตรงที่ highlight คือ เครื่อง Guest Windows Server 2003 มี v-cpu มากกว่า 2 มันก็เตือนว่า ใส่ได้ 1-2 ก็พอ

image