รู้จักกับ File ต่างๆ ของ Hyper-V

เรามาทำความรู้จัดกับ File ต่างๆ ของ Hyper-V เพื่อใช้วางแผนการเตรียม Hard Disk / Storage ได้ถูกต้องกับงาน Hyper-V จะ สร้างไฟล์ของแต่ละ virtual machine เพื่อเป็นส่วนประกอบในการใช้งาน VM ดูสรุปจากตารางนี้

File Extension

คำอธิบาย

.vhd Virtual Hard Disk
.avhd File นี้เกิดขึ้นหลังจากทำ snapshot การใช้งานระบบจะใช้คู่กับ .vhd
<GUID>.xml เป็น file ประจำตัวของ virtual machine แต่ละตัว ใช้เก็บคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง VM เช่น CPU, RAM, ชื่อ file virtual hard disk เป็นต้น
<Snapshot GUID>.xml เมื่อสร้าง snapshot ระบบก็จะสร้าง file ขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง เพราะ snapshot เป็นการ save version ของข้อมูลและรวมถึง VM configuration ด้วย
.bin File นี้จะถูกสร้างเมื่อสั่ง save state ระบบจะนำข้อมูลใน RAM มาบันทึกลง .bin
.vsv ใข้เก็บสถานะของเครื่องก่อนทำการ save state เพื่อรอการ resume
InitialStore.xml The initial store contains the security permissions for Hyper-V’s
Authorization Manager (azman). This is an xml file located in
%systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\.You would only need to perform a restore if this xml file becomes corrupt or is deleted somehow.Backing up virtual machines and the initial store are independent of each other. You only need to back up the initial store if you are using the Authorization Manager in Hyper-V and don’t want to lose your settings.

Folder ที่เก็บ file ของ VM

หลักของการเก็บ File ใน Hyper-V มีการแบ่งดังนี้

  • Virtual machine data root เป็นที่เก็บ configuration file ของ virtual machine และ saved state (.BIN และ .VSV)
  • Virtual machine snapshot root เป็นที่เก็บ snapshot file

Snapshot

Snapshots คือ การบันทึกสถานะของ VM ในเวลาที่เราต้องการเพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสที่ต้องถอยกลับมา การสร้าง snapshot ทำได้ทั้งตอนที่กำลังใช้งานอยู่ (Power-ON/Running) หรือตอนที่เครื่อง VM ปิดอยู่ (Power-Off) การสร้าง snapshot ระบบจะสร้าง file 3 ส่วนดังนี้
1. Memory save state file (.vsv และ .bin)
2. Difference disk (.avhd) –
3. Copy of configuration file (.xml)

การจัดการ Snapshot

ปกติเราควรมี snapshot น้อยๆ version

1. สร้าง snapshot

2. การนำ snapshot กลับมาใช้งาน

3. การลบ snapshot

Saved State vs. Pause

  • การทำ save state เป็นการหยุดการทำงานของ VM โดยจดจำสถานะก่อนที่จะหยุดไว้ด้วยการบันทึกสถานะต่างๆ ทั้งใน CPU และ RAM ลงใน file (.bin และ .vsv) แล้วคืน CPU กับ RAM ให้ Host
  • การ Pause ก็เป็นการ Freeze หรือจำสถานะของ VM ณ.ขณะนั้นไว้ก่อน ไม่ได้มีการคืน Memory ของ VM แต่มีการคืนเฉพาะ CPU
  • มีคนเปรียบเทียบว่า save state คือ hibernate ส่วน pause คือ sleep บน Windows ในแบบที่เราคุ้นเคยมาแล้ว

File and Folder Permission

การทำงานของ Hyper-V ใช้สิทธิของ System User เราไม่ต้องสร้าง Service Account ตรงนี้เป็น Feature ที่เริ่มใน Windows Server 2008 เรียกวา Service SIDs

ใน Hyper-V เจ้าตัว SID เป็นการรวมกันระหว่าง Service SID คือ “NT VIRTUAL MACHINE” กับ VM GUID ต่อไปลองดูจะเห็นสิทธินี้ได้อย่างไร

1. หา GUID ของ VM ด้วย PowerShell ( Logon เข้า Hyper-V host เข้าไป command line เป็น admin แล้วพิมพ์ powershell กด enter แล้วพิมพ์สีน้ำเงินนี้ลงไป)

PS C:\Windows\system32> Get-WmiObject “MSVM_ComputerSystem” -namespace “root\virtualization” -computername “.”|Select-Object  ElementName,name |Sort-object ElementNameElementName                             name
———–                             —-
ROSE                          ROSE
BackupDC                      CA09A4A1-3F6F-4CAF-8924-93E14C41606D
SCCM2012                      8A62F92B-E0C8-4339-AF08-992FAE40C4E7
SCOM2012                      31A18A22-2FBC-47E0-9426-6F6046FAC1EE
SQL2012                       203C3003-3A17-4397-8186-37F5624761DE

2. ไปหาว่าเครื่องเราเก็บ Machine Config ไว้ที่ไหน แบบง่ายก็ดูจาก Property ของ Hyper-V Setting จากหน้าจอ Hyper-V Manager ก็ได้ เราจะเป็นสิทธิตามภาพด้านล่าง

image

References

1.Understanding where your virtual machine files are [Hyper-V] (http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2010/03/10/understanding-where-your-virtual-machine-files-are-hyper-v.aspx)
2. Getting Started with Microsoft Hyper-V(http://blogs.msdn.com/b/wslogo/archive/2008/06/18/getting-started-with-microsoft-hyper-v.aspx)
3.Understanding Hyper-v Files (.xml, .bin, .vsv, .vhd, .avhd)(http://www.navran.co.uk/blog/category/hyper-v/)
4. Understanding where your virtual machine files are [Hyper-V](http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2010/03/10/understanding-where-your-virtual-machine-files-are-hyper-v.aspx)
5. Hyper-V File Storage and Permissions (http://www.virtualizationadmin.com/articles-tutorials/microsoft-hyper-v-articles/storage-management/hyper-v-file-storage-permissions.html)

6. Test Snapshots, Pausing, and Saving (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee247418(WS.10).aspx)

7.What is the difference between Hyper-V Manager Save and Pause? (http://weblogs.asp.net/jeffwids/archive/2010/01/08/what-is-the-difference-between-hyper-v-manager-save-and-pause.aspx)

8. Hyper-V Virtual Machine Snapshots: FAQ (http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd560637(WS.10).aspx)

9. Manually Merging Hyper-V Snapshots (http://www.virtualizationadmin.com/kbase/VirtualizationTips/ServerVirtualization/MicrosoftHyper-VR2Tips/General/ManuallyMergingHyper-VSnapshots.html)

10. Hyper-V pass-through disk performance vs. fixed size VHD files and dynamic VHD files in Windows Server 2008 R2

11.

Virtual Machine Configuration (http://www.virtualizationadmin.com/articles-tutorials/microsoft-hyper-v-articles/general/windows-server-2008-hyper-v-virtual-machine-configuration.html)

12. What is Initial Store? (http://scdpm2010.wordpress.com/2011/01/06/what-is-initial-store/)

13. Howto manually add a VM Configuration to Hyper-V (http://blogs.msdn.com/b/robertvi/archive/2008/12/19/howto-manually-add-a-vm-configuration-to-hyper-v.aspx)

Advertisement

Windows Server 2012 Data Deduplication

Data Deduplication คือ การลดพื้นที่การเก็บข้อมูลบน disk/storage ด้วยวิธีกำจัดข้อมูลที่ซ้ำๆ ออกไป ให้เก็บไว้เพียงชุดเดียว (unique chunk) โดยข้อมูลซ้ำๆ นั้นจะถูกแทนที่ด้วย Pointer ให้ชี้ไปตรงที่ๆ เก็บข้อมูลชุดเดียวที่กล่าวมา เช่น ถ้ามี data file แล้วบันทึกไว้หลาย version ยิ่งมีหลายๆ ครั้งซ้ำกันก็ยิ่งเปลือง disk การทำ data deduplication ก็เพียงสร้าง Pointer ชี้ไปตรงทีเก็บข้อมูลไว้จุดเดียวกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Windows จะไม่ deduplication กับ file ที่ compress แล้ว เช่น พวก zip file หรือ Office 2007 ขึ้นไป เป็นต้น

หลังจากที่เราได้ยินว่าผู้ผลิต Storage ทั้งหลายหรือแม้ผู้ที่ทำ virtualization บางรายก็ทำ deduplication ได้ Microsoft ได้เพิ่ม feature นี้ Windows Server 2012 ให้แล้ว ลองศึกษาแล้วนำไปใช้งานกัน หากมีอะไรน่าสนใจ ช่วย post reply มาด้วยครับ

Dedup เป็น Feature ใหม่ใน Windows Server 2012

วิธีเปิดใช้งาน Feature นี้ ขอแนะนำเป็นคำสั่งใน PowerShell โดยเรียกตามขั้นตอนในภาพด้านล่าง

กดปุ่น Windows + X เลือก Command Prompt (admin) พิมพ์ PowerShell กด Enter

แล้วพิมพ์คำสั่งตามตัวอย่างในภาพ

dedup-5

เมื่อติดตั้งเสร็จ จะมี Service Data Deplucation Serivce

image

ใน Server Manager หากเลือก File and Storage Service แล้วเลือก Volumes อีกที ก็จะเห็น column Deduplication Rate

image

 

image

เทคนิคของ Microsoft ที่ใช้ในการทำ Data Deduplication

การทำ dedup ต้องทำเป็น volume ตามปกติระบบมันจะกำหนดขนาดของข้อมูลจากไฟล์ที่นำมาประมวลผลเป็นก้อนๆ (Chunk) ขนาดอยู่ในช่วง 32 – 128 KB (มีเล็กกว่านี้ได้อีก) โดย Microsoft บอกว่าในทำงานจริงมันจะอยู่ที่ประมาณ 80 KB เมื่อเจอข้อมูลที่ซ้ำ มันจะ compress chunk แล้วไปเก็บในที่ๆ เรียกว่า chunk store ในส่วน system volume ถ้าหาก chunk ไหนถูกเรียกใช้งานบ่อยจะถูกเก็บไว้ที่ second location (ค่า default ของบ่อย =100 ครั้ง)

การทำ dedup มี 2 แบบคือ

1. Post-process deduplication

วิธีนี้เป็นแบบที่ Microsoft เลือกมาใช้ คือ เมื่อมีข้อมูลใหม่ มันจะถูกเขียนลงบน disk ก่อน หลังจากนั้นจะมี process มาตรวจหา duplication เพื่อไปทำ dedup ข้อดี คือ มันไม่ไปรบกวนการเขียนข้อมูลลง disk จึงไม่กระทบเรื่อง performance ข้อด้อย คือ อาจมีบ้างที่ข้อมูลเขียนจะ disk จะเต็มหรือเต็มไปแล้วค่อยมา dedup

2. In-line deduplication

แบบนี้ dedup จะทำแบบ realtime อาจไปรบกวนการ write ทำให้เครื่องช้าไปบ้าง

 

ข้อจำกัดของ Data Deduplication บน Windows Server 2012

1. ทำบน Boot Disk หรือ System Volume ไม่ได้

2. ทำได้บน NTFS (ไม่ support FAT)

3. ทำงานบน Windows Server 2012 (ต่ำกว่านี้ไม่ได้)

4.ไม่ support Cluster Share Volume (CSV มีบน Hyper-V, ถ้า virtual disk เก็บบน NTFS ทำได้ แต่ถ้าไปทำ CSV ตรง volume ของ CSV ทำ dedup ไม่ได้)

5. ไม่รองรับ file ที่ encrypt และ file เล็กกว่า 64 KB

 

Reference

  1.  Microsoft Adds Data Deduplication to NTFS in Windows 8
  2.  Configuring Windows Server 8 deduplication
  3.  Windows Server 8 data deduplication: What you need to know
  4.  Data deduplication
  5.  Introduction to Data Deduplication in Windows Server 2012

VMM 2012 : SMI-S Providers : Supported Storage Arrays

ความสามารถใหม่ใน SCVMM2012 ในส่วนของ Storage คือ การที่ Microsoft ใช้มาตราฐาน SMI-S ที่พัฒนาโดยผู้ผลิต Storage ช่วยให้ Off-load งานไปอยู่ใน storage เช่น การ clone VM หรือแบ่ง LUN ทำโดย Storage ง่าย ครั้งนี้มี List ของ รุ่น Storage ที่รองรับ SMI-S แล้ว http://virtualisationandmanagement.wordpress.com/2012/06/03/vmm-2012-smi-s-providers-supported-storage-arrays