สำรวจ x86 Server Virtualization Capability Limitation

ผมศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ Virtualization ด้านที่เป็น commercial (ไม่รวม opensource เช่น KVM) เห็นการกำหนดค่าต่างๆ ไว้มากมาย จึงสงสัยว่าคนไทยด้วยกัน มีใครพบปัญหาข้อจำกัดด้านเทคนิคบ้างไหมครับ เช่น  maximum v-cpu ไว้ที่ 32 (Hyper-V 3 vs. vSphere 5.0) เป็นต้น

ส่วนตัวยังไม่พบปัญหาด้านข้อจำกัดแบบจริงจัง มันก็มีบางเรื่องที่เคยคิด เช่น ทำไม vm ไม่ยอมให้ใช้ USB แต่ก็ตอบตัวเองได้ว่า ถ้าใช้ได้มันก็ไม่เป็น mobility แล้วก็ขัดแย้งกับความสามารถในตัว hypervisor จึงไม่เปิดให้ใช้ USB เป็นต้น จึงอยากทราบว่าท่านใดมีประสบการณ์ในเรื่องข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคบ้าง

อยากให้ช่วยแสดงความคิดเห็นใน Comment ด้านล่างครับ

Reference

1. http://www.vkernel.com/reader/items/hyper-v-3-0-closing-the-gap-with-vsphere

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s