รวม web site ที่ช่วยคิด server sizing

 

เมื่อวางแผนซื้อ Server ใหม่ เราตวรซื้อเครื่องที่มีขนาดเหมาะสมกับงาน เพื่อให้การวางแผนมีขนาดถูกต้องและน่าเชื่อถือ ลองศึกษาและใช้เครื่องมือจาก link ด้านล่างประกอบการทำงานครับ

1. จาก Dell

Web Server Sizing – http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/power/en/ps3q01_graham?c=us&l=en&cs=555

2. จาก Sizing Lounge

ช่วย Sizing ได้หลาย Server role – http://www.sizinglounge.com/

3. จาก Bart Duncan’s SQL Weblog

มี link ที่ช่วยคำนวณ product ของ Microsoft – http://blogs.msdn.com/b/bartd/archive/2010/06/16/sql-server-sizing-resources.aspx

4. เกี่ยวกับ Virtual Machine

http://searchservervirtualization.techtarget.com/tip/Sizing-server-hardware-for-virtual-machines

5. SQL Server จาก HP

http://h20338.www2.hp.com/ActiveAnswers/us/en/sizers/sizer_ms_sqlserver2005.html

6. Hyper-V จาก HP

http://h20338.www2.hp.com/ActiveAnswers/us/en/sizers/microsoft-hyper-v2008.html

7. SharePoint จาก HP

http://h20338.www2.hp.com/activeanswers/Secure/548230-0-0-0-121.html

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s