ป้องกัน Windows Server Core ไม่ให้ register IP address ใน DNS Server

การจัดทำ Hyper-V server ที่ดีจะต้องแยก network card ตามหน้าที่การใช้งานซึ่งอย่างน้อยควรมี 2 network port บน server คือ port ที่ 1 เตรียมไว้สำหรับให้ admin ใช้งานเพื่อการบริหารระบบ ส่วน port ที่ 2 เตรียมไว้ให้ virtual machine ใช้งาน ในกรณีที่มี Hyper-Vserver หลายตัว ผู้ดูแลอาจมี domain สำหรับ Hyper-V เพียงอย่างเดียว ผู้ดูแลระบบอาจใช้ port ที่ 1 สำหรับ join domain และ register IP ใน domain name server ตามปกติ Windows มีกระบวนการ update IP ไปยัง DNS Server ผ่านการควบคุมจาก 2 จุด คือ server DHCP Client และ property ชื่อ Register this connection’s addresses in DNS บน property ของ network card

สำหรับผู้ใช้งาน Windows Server Core ที่ไม่มี GUI ให้ใช้ วิธีแก้ไขแบบง่ายๆ คือทำผ่าน Registry มีวิธีดังนี้
1. จาก Command prompt เรียกคำสั่ง regedit
2. สั่ง Find หมายเลข IP Address ที่เราไม่ต้องการ register ใน DNS มันจะอยู่ที่ HKLM\System\ControlSet001\services\Tcpip\Parameters\Interface\{GUID}
3. แก้ไขค่า RegistrationEnabled มีค่าตามความหมายนี้
0=ไม่ต้องการให้ network card/port นี้ ไป register บน DNS
1=ต้องการให้ Windows ทำการ register IP เข้าไป server อัตโนมัติ

ประโยชน์ของป้องกัน Windows Server Core ไม่ให้ register IP address ใน DNS server ก็คือถ้า port ที่ 2 มี firewall ขวางไว้ แต่ DNS ไม่รู้ แล้ว resolve เป็น IP ที่ผ่าน firewall ก็จะทำให้เสียเวลาโดยไม่รู้ว่า dns ให้ IP มาผิด

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s