เมื่อ Trend-Micro ทำให้ virtual configuration file corrupt

เกิดเหตุการณ์ได้รับแจ้งว่าเครื่อง Virtual Machine หายไปจากหน้าจอ Hyper-V Manager หลังจากที่ Reboot ตัว host server เมื่อไล่เรียงลำดับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีปัญหา จึงสรุปได้เรื่องราวได้ดังนี้

 • ตามล่า Configuration file ว่าชื่ออะไรหรืออยู่ที่ไหน เพื่อจะได้ไปตรวจสอบว่ามันยังอยู่หรือไม่
 1.  ตามปกติมันจะอยู่ใน folder -> c:\programdata\microsoft\windows\hyper-v\virtual machine
 • copy file ไปเปิดใน Internet Explorer บนเครื่องอื่น เพื่อดูว่า xml format เรียบร้อยดี
 • ถ้ามี anti-virus ให้ uninstall หรือ ปิดไปก่อน
 • ถ้ามี admin หลายคนก็
 • สาเหตุของปัญหาในครั้งนี้คือ configuration file ที่มี extension .xml ตรงบรรทัดสุดท้าย </configration> มีเครื่องหมาย > สองครั้ง (“>>”) จึงทำให้ระบบอ่านไฟล์นี้ไม่ได้ การแก้ไขก็ให้ backup file นี้เก็บไว้ก่อน แล้วเปิดด้วย notepad เพื่อลบ “>” ตัวที่เกิดมา หลังจากนั้น reboot ตัว host server อีกทีระบบก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดืม
 • ประสบการณ์ที่ได้จากครั้งนี้
 1. ถ้าจะลง Anti-virus บนเครื่อง Hyper-v ต้อง exclude path ตามที่ Microsoft แนะนำไว้ตาม link นี้ Planning for Hyper-V Security
 2. สำหรับ Trend อ่านเรื่องนี้ Does OfficeScan 10 support Windows Server 2008 Hyper-V?
 3. ควร backup configuration file เก็บไว้ใช้ในกรณีที่มีเสียหาย
 4. การทำ Snapshot ใน hyper-v ไม่ควรทำไว้หลาย version บนระบบ production ไม่ดี เพราะเปลืองเนื้อที่และหากมีปัญหาทำให้แก้ไขยากโดยไม่มีความจำเป็น
 5. อีกเรื่องคือถ้ามี snapshot ใน configuration file ที่ตัว disk ที่เป็นชื่อของ snapshot ที่มี extension .avhd
 6. หลักจากลบ snapshot ตอนจะ boot เครื่อง Hyper-V ต้องทำการ Merge ซึ่งจะเห้น Status เป็น Merge in Progress (xx %)
 7. จากข้อ 5 และเคยทำการ expand disk มาก่อนนี้ทำให้ทราบว่า hyper-v เมื่อรับคำสั่งแล้วมันจะทำงานให้ใน background ดังนั้น ควรดู status ให้ดีและอย่าใจร้อน
 8. Windows นำระบบ symbolic link มาใช้กับ configuration file คำสั่ง mklink และถ้าจะลบ link ก็ del ตามปกติ มันจะไม่ลบ file ที่เก็บตัวจริง

Reference

1.  Planning for Hyper-V Security

2. Does OfficeScan 10 support Windows Server 2008 Hyper-V?

3. MkLink

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s