การเตรียม resource สำหรับ Hyper-v virtual machine

การสร้าง Virtual machine ผู้ออกแบบต้องเตรียม resource เช่น RAM, Network, CPU, Disk เป็นต้น  บนเครื่อง Server เพื่อให้รองรับงานได้  การคำนวณนี้ในความจริงเราไม่สามารถคำนวณแม่นยำได้ 100% ผู้ออกแบบสามารถคำนวณแบบคร่าวๆ ก็ได้เพราะ virtual machine มีความยืดหยุ่น (elasticity) ทำให้ปรับลด/เพิ่มในอนาคตได้ เรื่องที่ต้องเตรียมคิดไว้ก็เป็นไปตามนี้

Tip: ทดลองลากเสร้างตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นแทนเวลา 0:00 น. – 23:59 น. แล้วลองคิดดูว่าในรอบเวลาหนึ่งวันมี VM ตัวไหนที่ peak ทับซ้อนในเวลาเดียวกัน เราจะใช้เวลาตรงนั้นเป็นเกณฑ์สำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์บน Server ที่จะเป็น Host ของ Virtual Machien ทั้งหลาย

RAM – คิดว่าจะใช้ RAM เท่าไร หน่วยเริ่มตั้งแต่หลักร้อย Megabyte จนถึงหลัก Gigabyte จำนวนสูงสุดที่ Hyper-V ใช้ได้คือ 64 Gigabyte- ใน Hyper-V มีเราจะเลือกใช้ Dynamic Memory ก็ได้แต่ อาจคำนวณเตรียมไว้สัก 70% สำหรับช่วง Peak ในที่นี้เราคิดว่าทุกเครื่องคงไม่ Peak พร้อมกัน เรื่อง Dynamic Memory อ่านได้ที่นี่
Network Bandwidth  ลองคิดดูว่าจะใช้ Bandwidth จำนวนเท่าไรที่ 1 second
Network Connection/Port นับดูว่าเครื่องเราต้องการ Network connection ก็ Port สำหรับใน Virtual Machineเมื่อนับเสร็จแล้วดูว่า ถ้าต้องมากกว่า 1 connection, ip ที่จะใช้อยู่คนละ subnet ก็ต้องมี network port ที่ host server ที่เพียงต่อด้วย
CPU  สำหรับ CPU แบบหลาย Core ถ้าเป็นงาน Production เราอาจไม่ทำ oversubscription โดยกำหนดให้ 1 v-cpu = 1 core ถ้าต้องการประหยัดอาจคิด workload ที่สัก 65% ของจุด peak
Disk  เนื้อที่ใน disk หรือ diskspace หน่วยเป็น Gigabyte ในส่วนนี้ควรเผื่อไว้สำหรับ backup หรือการทำ snapshot
IOPS I/O Operation per second เป็นหน่วยวัดความสามารถของ Storage เพื่อเตรียมว่างานที่จะใช้ต้องการ storage ที่เร็วขนาดไหน  
IO Size อันนี้หน่วยวัดเป็น Kilobyte ของค่าเฉลี่ยของ I/O Operation

 

เรื่องอื่นๆ ที่ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า
Business Continuity – ต้องเตรียมอุปกรณ์ Backup เช่น Tape, เครื่อง สำรอง เป็นต้น

 

.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s