รับให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ Server Virtualization ด้วย Microsoft Hyper-V

สำหรับการใช้งานเครื่อง computer สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ อาจต้องการเครื่องที่มีขนาดใหญ่ว่า computer ส่วนบุคคลทั่วไป ที่เราเรียกว่า Server เครื่องแบบนี้จำเป็นต้องมีการดูแลที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่คิดให้ดีก่อนว่าจะซื้อแบบใด เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ซึ่งปัจจุบันเครื่องราคาไม่แพงแต่ก็มีประสิทธิภาพสูง และการสูงเกินความจำเป็นจึงทำให้การใช้งานไม่คุ้มค่า ดังนั้นปัจจัยเรื่องการดูแลและค่าใช้จ่ายจึงเป็นตัวกระตุ้นให้หลายๆ หน่วยงานหันมาใช้ระบบที่เรียกว่า Virtual Server กันมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดจะได้นำเสนอผ่าน vm360degree blog แห่งนี้ในอนาคต  ตัวอย่างเรื่องที่จะนำเสนอได้แก่ Hyper-V คืออะไร, อยากใช้ Hyper-V, Virtualization คืออะไร, Virtualization เริ่มต้นอย่างไร, อยากทำ Virtual Server ไม่รู้จะปรึกษาใคร หรือ Cloud Computing คืออะไร, Thai Hyper-V มีไหม และอีกเรื่องคือ Power Shell เป็นต้น

ผมมีประสบการณ์ติดตั้งและใช้งานระบบ Virtual Server ของ Microsoft ที่เรียกว่า Microsoft Hyper-V ตั้งแต่ version แรกคือ 2008 อยากเสนอตัวให้บริการแบบไม่หากำไร หากหน่วยงานใดที่มีปัญหาข้อสงสัยต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ทาง e-mail ที่ chaba_ok@yahoo.com การเสนอให้ความช่วยเหลือ ขอพิจารณาตามความเหมาะสมและโอกาสครับ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s